Beyond the Bloody Bridge

Gezocht avonturiers!

Wegens een grote stijging in opdrachten zoekt het Deathsgate Gilde nieuwe leden.

Aan iedereen die niet bang is voor avontuur en spanning. Schrijft u in.

Een helpende hand wil bieden aan hen die het nodig hebben. Schrijft u in.

Wie een naam voor zich wil opbouwen. Schrijft u in.

Wie met dit alles ook nog een volle buidel wil verdienen. Schrijft u in.

Kom naar Redblade’s in Tavick’s Landing te Sharn en schijft u in.

Vraag aan de bar naar Rraac en schrijft u in.

Comments

Anktilas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.