Beyond the Bloody Bridge

Lief dagboek I

Lief dagboek,

De kluisdeur gaat dicht, er is geen ontsnappen meer aan. We moeten verder.
Na een discussie over wat een ziel is en wie er wel een heeft en wie niet besluit de party door te gaan met het avontuur.
Er staat ons een uitdaging te wachten, de enige doorgang is naar een grot maar helaas is de trap naar beneden ingestort. Er wordt een touw gespannen aan een hijgende pony, en Mito (onze dappere dodo) besluit als eerst via het touw naar beneden te klimmen. Nou ja klimmen, vallen. Eenmaal beneden aangekomen volgt Moen. Zij is zo slim om zich met een los stuk touw te zekeren. En begint de afdaling. Ze begint heel goed maar halverwege de afdaling komt Miell naar beneden gedonderd. Gelukkig voor Miell wordt haar val gebroken.
Frater Grosnar ( of was het nou Flapdrol Fopsnor?) pakt vol overtuiging het touw vast en begint met afdalen, en laat een seconde later ook met volle overtuiging het touw los. Ook hij klatert met volle vaart naar beneden, maar eenmaal beneden staat hij meteen op en stoft zich af alsof er niets aan de hand is. Makker en Black ( duidelijk de 2 slimste van het gezelschap) besluiten eerst hun spullen te laten zakken via het touw om zo wat makkelijker te klimmen. Eerst gaat Makker naar beneden en laat zien dat je ook zonder verwondingen of kleerscheuren beneden aan kunt komen door heel behendig naar beneden te klimmen. Dit geeft Black de moed om ook vol overtuiging aan de afdaling te beginnen. Maar helaas voor hem knapt het touw ( waarschijnlijk gewoon slechte kwaliteit, hij is zo licht als een veertje). Nog even droomt hij ervan om een Pegasus te zijn en slaat zijn armen uit. Helaas voor Black helpt dit niet en ook hij gaat sneller naar beneden dan hem lief is. Het enige verschil tussen Black en de rest van het gezelschap is dat Black blijft liggen na zijn val. Is hij bewusteloos, of gewoon lui? Of is hij diep in gedachten? We komen er hopelijk volgende week achter.

Groeten,

Black Booty

Comments

Anktilas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.