Beyond the Bloody Bridge

Mito's Kasboek I

Het grote slapen is begonnen, De ene held is nog niet wakker of een andere held valt door het uitblijven van verlichting weer in slaap. Een van ons maakt het erg bont; Flanellen Pyjama wordt wakker en besluit direct weer in een fantasiievolle Groteslaap te vallen. Dit tot Black booty een stuk uit zijn oor bijt.

Miel blijkt dit op te merken en biedt aan om zijn oor en de rest van onze Frater te repareren. Deze houdt echter aan zijn principes vast en wijst elke ondersteuning van de hand. Deze afwijizing is volgens Mito exemplarisch voor de almachtige Cutberth en diens relatie met haar onderdanen.Zou onze Flanerende Geestelijke aspiraties hebben om Cutbert af te zetten?

Nadat ons dappere paard ieder aan de oor getrokken heeft, zijn we allenr wakker en kunnen eindelijk discussieren of we blijven zitten of een paar meter verplaatsen.. 2 uur later breken we ons kamp op en onderzoeken de randen van de grot waar we nu inzitten. Bij een eerste relijk intact gebouw, wurmen Miel, Moon, Grosnar en Booty, zich naar binnen. En ja hoor Booty moet met een schoenlepel door een nauwe spleet in het gebouw geholpen worden. Makker en Mito pakken het anders aan. Geen gebouw zonder toegang en die staat zowaar open. Na nog meer speurwerk is de grot in kaart gebracht. Een aantal bijziodnerheden

Kolom omhoog , hoe hoog? niemand; zelfs booty kan dit ervaren.

5 nauwe natuurlijke doorgangen

1 intact gebouw.

Dit laatste is verdacht vooral daar dit gebouw afgesloten is en op de deur zich hetzelfde symbool bevindt als de sleutel die we hebben. De energie van de deur lijkt op. Bij het gebruiken van de sleutel gaat de deur niet open.

Dan laat Grosnar eindelijk zijn hart spreken. Mito mag zijn voeten overal op hem neerzetten om zo het gebouw op te komen. Mito doet net alsof hij niet kan klimmen en herhaalt het stampen op het hoofd van Grosnar dan ook veelvuldig. Eerst als de gehel groep extra ondersteunig levert om MIto op het dak te dumpen, kan Mito er niet meer onderuit. Mito onderzoekt het dak, krijgt wat touw aangereikt, knoopt alles aan elkaar, zodat iedereen op het dak kan komen. Niet dat het dak zo bijzonder is, maar omdat in het dak een gat zit, Dat lijkt de meest waarschijnlijke toegang.

Blijkbaar is dit een grootse ontdekking. Ieder staat stil. Een klok komt in beeld met daaronder de tekt nog 11040 minuten dan zal ons gezelscap weer in beweging komen. De klok is inmiidels teruggelopen tot 1890 minuten….

En nu maar hopen dat we zolang zonder eten kunnen.

Mito

Comments

Anktilas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.