Beyond the Bloody Bridge

Rraac's Log I

Vandaag weer een paar rekruten in de herberg aangenomen.

U – Rare elf met puntmuts – Kan nog wel eens een lastig mannetje zijn/worden – Heeft interesse getoond in Mathilda’s drankjes.

Miell – Half-elf met lopend vuurtje – Vrij goedgelovig maar doet goed haar best.

Makker – Vage dwerg – Kan hem nog niet helemaal plaatsen – Heeft volgens mij problemen met zijn geheugen.

Heb U maar bij Mathilda in de aan de afwas gezet. Heeft in de keuken al voor problemen gezorgd.
Heb Makker en Miell mijn boodschap laten ophalen uit Copper Arch. Is snel en ongeopend bezorgd.

Laat ze vanavond hier in de herberg slapen en dan gaan ze later misschien wel naar het gildehuis als ze zich echt bewezen hebben.

Heb van een contact iets gehoord over een vechtersbaas die ik wel kan gebruiken bij deze groep. Die laat ik ze morgen wel opzoeken.

Ben benieuwd of ze het allemaal gaan redden. Ik hoop het wel dan nog een paar nieuwelingen meer en we hebben weer een team compleet.

Comments

Anktilas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.