Beyond the Bloody Bridge

Rraac's Log II

Rraac’s log II

Het begon vanmorgen al meteen goed. Die dwerg Makker had gister blijkbaar te veel drank op en lag vandaag de hele dag in de kamer.

Ik heb U en Miell naar de koker terug laten brengen naar het Messeging Station in Copper Arch. Zoals ik al hoopte was dit niet echt een probleem. Daarna heb ik dat dappere duo naar de Tooth and Nail gestuurd om eens naar een verse vechter te gaan kijken. Wat zal die braverik Miell verschoten zijn in die kroeg. Die is wel wat ruwer dan wat zij volgens mij gewend is.

Ze kwamen terug met het nieuws dat we het ponybeest konden kopen voor 20 goudstukken. Ik heb ze die meegegeven met de opdracht nog af te dingen waar mogelijk. Wie had dat nu verwacht het was ze nog gelukt ook en ik heb de overige goudstukken ook nog terug gekregen ook. Ik heb het idee dat Miell een goed effect op U heeft wat betrouwbaarheid betreft.

Het ponybeest was ook niet echt in top staat dus ik snap de lagere prijs ook wel. Ik denk dat ik zelf ook nog maar een naar Norlek moet om een praatje te maken. Tijdens de eerste gesprekken had hij het ook over een rugzak met wat reisspullen van het beest en die zouden er ook bij moeten zijn. Die pokke dwerg met zijn ijzere poot is ook niet te vertrouwen.

We zullen zien hoe ze er morgen aan toe zijn en dan kunnen ze achter die kale aan die in de Broken Anvil de laatste weken bijna alles wint. Dat zou nog een mooie toevoeging zijn aan de groep maar ik ben bang dat die niet voor 17 goudstukken van eigenaar wisselt.

Comments

Anktilas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.