Beyond the Bloody Bridge

Rraac's Log III

Het is ze nog gelukt ook. Na wat onderhandelen en een vergoeding zijn de spullen van het paardemannetje ook overgenomen. Het mooiste van allemaal is nog dat ze die kale broeder gratis en voor niks zo ver hebben gekregen om zich bij hun te voegen.

De broeder zou zich morgenochtend melden maar hij stond vanavond al ineens aan de bar. Iets met een teken van god en een vogeltje. Och als hij daar beter van slaapt maakt het mij niets uit.

Als kers op de shifter is er ook nog een taart bij gekomen.

Als kers op de taart is er ook nog een shifter bij gekomen.

Ik heb de groep op de hoogte gebracht van hun volgende opdracht.

Bezorg het kistje bij wapensmit Gerlan Zwezerik in Hatheril.

De broeder heeft meteen de zieke dwerg van hun kamer gehaald en ze vertrekken vanavond nog.

Ik ben benieuwd of het ze gaat lukken om het kistje ongeopend te bezorgen. Ach anders komen ze er wel achter.

Comments

Anktilas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.