Beyond the Bloody Bridge

Rraac's Log IV

Wat is het toch een zooitje die nieuwe groep. Ik stuur ze weg met een simpele bezorg dit aan die en die in weet ik waar en een paar uur later komt de helft bont en blauw terug met het verhaal dat ze in een overval tercht zijn gekomen. Een enkele warforged met een schutter als backup hebben ze nauwlijks kunnen verslaan en het heeft ook nog die wijsneus puntmuts zijn leven gekost.

De stad nog niet uit en de eerste dode al in het gezelschap. Dan was dit waarschijnlijk ook nog vette pech dat ze hier bij uit kwamen ook. Denk je eens in wat er gaat gebeuren als ze doelbewust in een hinderlaag gelokt zouden worden.

De pony en de broeder zijn het lichaam van Illucius naar een tempel brengen om hem daar in zijn reis in het hiernamaals te begeleiden. Die zullen straks dan nog wel komen. De rest ligt nu te slapen om wat te herstellen van hun stoeipartij.

Ik vraag me af wat de ochtend gaat brengen met hen in de stad?

Comments

Anktilas

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.