Beyond the Bloody Bridge

Avonturiers gezocht!

Gezocht avonturiers!

Wegens een grote stijging in opdrachten zoekt het Deathsgate Gilde nieuwe leden.

Aan iedereen die niet bang is voor avontuur en spanning. Schrijft u in.

Een helpende hand wil bieden aan hen die het nodig hebben. Schrijft u in.

Wie een naam voor zich wil opbouwen. Schrijft u in.

Wie met dit alles ook nog een volle buidel wil verdienen. Schrijft u in.

Kom naar Redblade’s in Tavick’s Landing te Sharn en schijft u in.

Vraag aan de bar naar Rraac en schrijft u in.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.