Frater Grosnar

Hij was 8 toen hij zich tijdens het werk op de boerderij van zijn ouders in zijn hand sneed. Het deed pijn erg pijn maar er was ook een tinteling een warme gloed een gevoel dat hij niet kon omschrijven. Vanaf dat moment deed Grosnar alles om dit gevoel weer mee te maken natuurlijk stiekem en op plaatsen waar zijn ouders de littekenen niet zouden zien. Rond de leeftijd van 12 was het zelf toebrengen van pijn niet meer genoeg en begon hij vechtpartijen uit te lokken, alles om dat gevoel maar weer te krijgen. Hij was 17 toen er een groep flagellanten van St Cuthbert het dorp bezochten. Het was toen dat hij zijn ware roeping had gevonden. Na een paar dagen van twijfel besloot hij toch achter de groep aan te gaan. Zijn ouders zouden hem nooit begrijpen daarom besloot hij er in het geheim van door te gaan. Hij sloot zich aan bij de groep en gaande weg kreeg de pijn en de daarop volgende adrenaline roes een religieus karakter. Het stiekeme gevoel dat hij nog bij zijn ouders had gehad was weg nu leed hij voor het groter goed voor de ware en enige god St. Cuthbert. Met zijn grote en forse bouw werd hij algauw de beschermer van de groep. Het ging allemaal goed tot op die noodlottige avond: Ze kwamen aan in een barbaren dorp om daar het geloof te prediken . Het liep uit de hand de halforcs waren niet te overtuigen en werden na inmenging van hun Sjamaan zelf vijandig. Een steen raakte oude Herban in het gezicht toen ging het allemaal heel snel. Frater weet niet meer precies wat er allemaal gebeurd is maar toen hij weer tot zich zelf kwam zat hij geknield en zwaar ademend tussen de overblijfsels van zijn broeders en dorpelingen. Uitgejouwd door de vrouwen en kinderen van het dorp verliet hij strompelend het dorp. ……

Dit was 1 maand geleden Frater is nu in Sharn en tracht alles te vergeten door elke avond te vechten in een van de illegale vechtkuilen om zo st. Cuthbert en zijn gevallen broeders te eren.

Frater Grosnar

Beyond the Bloody Bridge Anktilas